ESTEFARMA WEB SAYFASI KİŞİSEL VERİLER HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

 

Erdağı Grup., (“Şirket”) Şirketin sahibi olduğu “https://www.estefarma.com” adresli web sayfasına üye olmanız, alışveriş yapmanız veya web sayfası üzerinden e-bültene kayıt olmanız halinde paylaşmış olduğunuz tarafınıza ait kişisel verileri toplamakta ve işlemektedir. Şirket, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’unu ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (“Kanun”) uyarınca işlemekte olduğu bu kişisel veriler bakımından “Veri Sorumlusu” olarak addedilmekte olup toplanan kişisel verilerin güvenliği hususuna önem vermektedir.

 

Kanun’un 3. maddesi uyarınca “kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi” kişisel veri sayılmakta olup lütfen “sipariş notu”, “destek talebi”, “iade talebi” vb. gibi bölümleri doldurmanız halinde Şirket ile talebinizin gerektirdiğinden fazla kişisel veri içeren bilgi paylaşmayınız.

 

Web sayfası üzerinde yer alan alanlara tarafınız dışında bir başka 3. kişiye ait kişisel veri girmeniz durumunda, bu kişisel verileri Şirket ile paylaşacağınız hususunda ilgili veri sahiplerini Kanun’un 10. maddesi anlamında bilgilendirdiğiniz ve Kanun’un 5. maddesi anlamında paylaşım için gerekli hukuki sebebi temin ettiğiniz Şirket tarafından kabul edilmektedir.

 

ESTEFARMA WEB SAYFASININ GENEL İŞLEYİŞİ

 

Şirketin https://www.estefarma.com adresli web sayfası üzerinden üyelik ve/veya alışveriş işlemleri aşağıda anlatıldığı şekliyle gerçekleşebilmektedir:

 

 • “Hızlı üyelik” yolunu tercih etmeniz halinde, sadece siteye üye olmak için gerekli olan kişisel verileriniz toplanmakta olup alışveriş yapmak istemeniz halinde gerekli olan kişisel verileriniz toplanmamaktadır.
 • “Üye ol” yolunu tercih etmeniz halinde, “Hızlı üyelik” ile toplanan kişisel verilerin yanı sıra alışverişinizi tamamlamak için gerekli olan kişisel verileriniz de toplanmaktadır.
 • “Facebook üyeliği” yolunu tercih etmeniz halinde Şirket sistemi ile Facebook entegre olarak, Facebook kullanıcı profilinizde yer alan bilgileriniz alışveriş işleminin tamamlanması için kullanılmakta, ancak işlemin tamamlanması için eksik bilgiler bulunmakta ise, bu eksik bilgilerin tarafınızca tamamlanması yoluna gidilmektedir.

 

Yukarıda anlatılanlara ek olarak veya bunların hiçbirini tercih etmeyerek sadece e-posta adresinizi girerek “E-bülten üyeliği” ile düzenli olarak girmiş olduğunuz e-posta adresinize bültenimizin gönderilmesi talebinde de bulunabilirsiniz.

 

WEB SAYFASI HIZLI ÜYELİK FAALİYETİ


Şirket, web sayfası hızlı üyelik faaliyeti çerçevesinde aşağıdaki kişisel verileri toplamaktadır;

 • Ad, soyadı,

 • E-posta adresi, telefon numarası,

 • Tercih edilen şifre,

 • İstenilmesi halinde, kampanya ve duyuru bildirimlerine ilişkin tercih bilgisi.

 

Web sayfası hızlı üyelik faaliyeti çerçevesinde alınan kişisel verileri otomatik olmayan yöntemlerle toplamakta olup toplanan bu veriler Şirket fiziki arşivlerinde, sunucularda ve yedeklerinde tutulmaktadır.

 

Şirket, web sayfası hızlı üyelik faaliyeti çerçevesinde toplanan kişisel verileri aşağıdaki amaçlarla işlemektedir;

 

 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,

 • Firma / ürün / hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi,

 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,

 • Mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,

 • Reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi,

 • Ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi.

   

Şirket, web sayfası hızlı üyelik faaliyeti çerçevesinde alınan kişisel verileri “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebebine dayanarak , “kampanya ve duyuru bildirimlerine ilişkin tercih bilgisi” ise açık rızaya dayanarak toplamaktadır.

Web sayfası hızlı üyelik faaliyeti çerçevesinde toplanan kişisel veriler 3. bir kişiyle paylaşılmamaktadır.

 

 

WEB SAYFASI ÜYELİK FAALİYETİ

 

Şirket, web sayfası üyelik faaliyeti çerçevesinde aşağıdaki kişisel verileri toplamaktadır;

 

 • Ad, soyadı,

 • E-posta adresi, telefon numarası, ülke, şehir, ilçesi bilgisi, adres bilgisi,

 • Cinsiyet bilgisi, doğum tarihi bilgisi,

 • Öğrenim ve eğitim bilgisi,

 • Sipariş bilgisi,

 • İade talep bilgisi,

 • Alışveriş yapılan ürünlere ilişkin bilgi, alışveriş tercihleri, favori ürünler ile isteklere konu ürünlere ilişkin bilgi, fiyat ve stok alarm liste bilgisi,

 • Para puan sistemi ile hediye çeki sistemine ilişkin bilgi,

 • Destek talep bilgisi,

 • Havale/EFT bilgisi, kullanılan banka bilgisi, “kullanıcı ismi, kart numarası, kart son kullanma tarihi ve güvenlik kodu” bilgisi dahil banka kartı/kredi kartı bilgisi, ödeme bilgisi, tercih edilen taksit bilgisi,

 • Tercih edilen şifre,

 • Facebook profil bilgileri,

 • İstenilmesi halinde, kampanya ve duyuru bildirimlerine ilişkin tercih bilgisi.

 

Web sayfası üyelik faaliyeti çerçevesinde alınan kişisel verileri otomatik olmayan yöntemlerle toplamakta olup toplanan bu veriler Şirket fiziki arşivlerinde, sunucularda ve yedeklerinde tutulmaktadır.

 

Şirket, web sayfası üyelik faaliyeti çerçevesinde toplanan kişisel verileri aşağıdaki amaçlarla işlemektedir;

 

 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi,

 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,

 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,

 • Firma / ürün / hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi,

 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,

 • Lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi,

 • Mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,

 • Reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi,

 • Ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi.

   

Şirket, web sayfası üyelik faaliyeti çerçevesinde alınan “öğrenim ve eğitim bilgisi, alışveriş yapılan ürünlere ilişkin bilgi, alışveriş tercihleri, favori ürünler ile isteklere konu ürünlere ilişkin bilgi, fiyat ve stok alarm liste bilgisi, para puan sistemi ile hediye çeki sistemine ilişkin bilgi, istenilmesi halinde, kampanya ve duyuru bildirimlerine ilişkin tercih bilgisi, destek talep bilgisi, iade talep bilgisi, cinsiyet ve doğum tarihi bilgisi, havale/EFT bilgisi, kullanılan banka bilgisi, “kullanıcı ismi, kart numarası, kart son kullanma tarihi ve güvenlik kodu” bilgisi dahil banka kartı/kredi kartı bilgisi, ödeme bilgisi, tercih edilen taksit bilgisi” verilmiş olunan açık rızaya dayanarak; toplanan diğer kişisel verileri ise “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebebine dayanarak toplamaktadır. Facebook üyeliği seçeneğinin tercih edilmesi ve Facebook profili üzerinden bağlanılması durumunda ise, Facebook ile paylaşmış olunan kişisel verilerin Şirket ile paylaşılması ve bu verilerin işbu aydınlatma metninde açıklandığı şekilde Şirket tarafından işlenmesi açık rızaya dayanmaktadır.

 

Web sayfası üyelik faaliyeti çerçevesinde toplanan kişisel veriler yukarıdaki amaçlar ile aşağıda açıklanan kişiler ile paylaşılmaktadır;

 

 • Bankalar,

 • Gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişileri,

 • İş ortakları, kargo şirketleri.

   

SATIŞ/PAZARLAMA/TESLİMAT VE ÜRETİM SÜREÇLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ VE DENETİMİ

 

Şirket, satış/pazarlama ve üretim süreçlerinin yürütülmesi ve denetimi faaliyeti çerçevesinde aşağıdaki kişisel verileri toplamaktadır;

 

 • Ad, soyad,

 • T.C.K.N., vergi numarası, vergi dairesi,

 • Kimlik bilgileri,

 • İmza,

 • Fatura kayıtları,

 • Sipariş/talep bilgisi,

 • E-posta, telefon numarası,

 • Web sayfası üyelik bilgileri,

 • Havale/EFT bilgisi, kullanılan banka bilgisi, “kullanıcı ismi, kart numarası, kart son kullanma kartı tarihi ve güvenlik kodu” bilgisi dahil banka kartı/kredi kartı bilgisi, ödeme bilgisi, tercih edilen taksit bilgisi.

   

Satış/pazarlama ve üretim süreçlerinin yürütülmesi ve denetimi faaliyeti çerçevesinde alınan kişisel verileri otomatik olmayan yöntemlerle toplamakta olup toplanan bu veriler Şirket fiziki arşivlerinde, sunucularda ve yedeklerinde tutulmaktadır.

 

Şirket, satış/pazarlama ve üretim süreçlerinin yürütülmesi ve denetimi faaliyeti çerçevesinde toplanan kişisel verileri aşağıdaki amaçlarla işlemektedir;

 

 • Denetim/etik faaliyetlerinin yürütülmesi,

 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,

 • Firma / ürün / hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi,

 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,

 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi,

 • Mal/hizmet satın alma süreçlerinin yürütülmesi,

 • Mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,

 • Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi,

 • Ürün ve hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi,

 • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini,

 • Yönetim süreçlerinin yürütülmesi.

   

Satış/pazarlama ve üretim süreçlerinin yürütülmesi ve denetimi faaliyeti çerçevesinde alınan kişisel verileriniz “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve “kanundan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi” hukuki sebeplerine dayanarak toplanmakta ancak bu verilerden “ad, soyad, telefon ve e-posta bilgisi” açık rızanız olması durumunda tarafınıza pazarlama yapılması için de kullanılmaktadır.

 

Satış/pazarlama ve üretim süreçlerinin yürütülmesi ve denetimi faaliyeti çerçevesinde toplanan kişisel veriler yukarıdaki amaçlar ile aşağıda açıklanan kişiler ile paylaşılmaktadır;

 

 • Gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişileri,

 • Hissedarlar,

 • İş ortakları,

 • İştirakler ve bağlı ortaklıklar,

 • Kargo şirketleri,

 • Tedarikçiler,

 • Topluluk şirketleri,

 • Yetkili kamu kurum ve kuruluşları.

 

SÖZLEŞME AKDEDİLMESİ

 

Şirket, sözleşme akdedilmesi faaliyeti çerçevesinde aşağıdaki kişisel verileri toplamaktadır;

 

 • Ad, soyad, T.C.K.N., vergi no ve vergi dairesi bilgisi,

 • Adres-fatura adresi, telefon, e-posta bilgisi.

   

Sözleşme akdedilmesi faaliyeti çerçevesinde alınan kişisel verileri otomatik olmayan yöntemlerle toplamakta olup toplanan bu veriler Şirket fiziki arşivlerinde, sunucularda ve yedeklerinde tutulmaktadır.

 

Şirket, sözleşme akdedilmesi faaliyeti çerçevesinde toplanan kişisel verileri aşağıdaki amaçlarla işlemektedir;

 

 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,

 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,

 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi,

 • Mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,

 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,

 • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini.

   

Sözleşme akdedilmesi faaliyeti çerçevesinde alınan kişisel verileriniz “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “ ve “kanunda açıkça öngörülmesi” hukuki sebeplerine dayanarak toplanmaktadır.

 

Sözleşme akdedilmesi faaliyeti çerçevesinde toplanan kişisel veriler yukarıdaki amaçlar ile aşağıda açıklanan kişiler ile paylaşılmaktadır;

 

 • Avukatlar,

 • Acenteler,

 • Finans kurumları,

 • Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri,

 • Mali danışmanlar,

 • Müşteriler,

 • Ticaret sicil müdürlükleri,

 • Yetkili kamu kurum ve kuruluşları.

   

TARAF OLUNAN İŞLEMLERE İLİŞKİN FATURA ALINMASI VE VERİLMESİ

 

Şirket, taraf olunan işlemlere ilişkin fatura alınması ve verilmesi faaliyeti çerçevesinde aşağıdaki kişisel verileri toplamaktadır;

 

 • Faturalar üzerinde yer alan isim, soy isim, T.C.K.N. kayıtları,

 • Adres, telefon, e-posta.

 

Taraf olunan işlemlere ilişkin fatura alınması ve verilmesi faaliyeti çerçevesinde alınan kişisel verileri otomatik olmayan yöntemlerle toplamakta olup toplanan bu veriler Şirket fiziki arşivlerinde, sunucularda ve yedeklerinde tutulmaktadır.

 

Şirket, taraf olunan işlemlere ilişkin fatura alınması ve verilmesi faaliyeti çerçevesinde toplanan kişisel verileri aşağıdaki amaçlarla işlemektedir;

 

 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,

 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,

 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,

 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi denetimi,

 • Mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,

 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi.

   

Taraf olunan işlemlere ilişkin fatura alınması ve verilmesi faaliyeti çerçevesinde alınan kişisel verileriniz “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “bir hakkın kullanılması” ve “kanunda açıkça öngörülmesi” hukuki sebeplerine dayanarak toplanmaktadır.

 

Şirket, taraf olunan işlemlere ilişkin fatura alınması ve verilmesi çerçevesinde toplanan kişisel veriler yukarıdaki amaçlar ile aşağıda açıklanan kişiler ile paylaşılmaktadır;

 

 • Avukatlar,

 • Acenteler,

 • Finans kurumları,

 • Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri,

 • Mali danışmanlar,

 • Müşteriler,

 • Ticaret sicil müdürlükleri,

 • Yetkili kamu kurum ve kuruluşları.

   

CARİ KART OLUŞTURMA

 

Şirket, cari kart oluşturma faaliyeti çerçevesinde fatura üzerinde yer alan kayıtları toplamaktadır.

 

Cari kart oluşturma faaliyeti çerçevesinde alınan kişisel verileri otomatik olmayan yöntemlerle toplamakta olup toplanan bu veriler Şirket fiziki arşivlerinde, sunucularda ve yedeklerinde tutulmaktadır.

 

 

Şirket, cari kart oluşturma faaliyeti çerçevesinde toplanan kişisel verileri aşağıdaki amaçlarla işlemektedir;

 

 

 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,

 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi,

 • Mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi.

 

Cari kart oluşturma faaliyeti çerçevesinde alınan kişisel verileriniz “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayanarak toplanmaktadır.

 

Cari kart oluşturma faaliyeti çerçevesinde toplanan kişisel veriler aktarılmamaktadır. TÜM DEPARTMANLARIN FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ

 

Şirket, tüm departmanların faaliyetlerinin yürütülmesi faaliyeti çerçevesinde kişisel veriler toplamaktadır.

 

Tüm departmanların faaliyetlerinin yürütülmesi çerçevesinde alınan kişisel verileri otomatik olan ve olmayan yöntemlerle toplamakta olup toplanan bu veriler Şirket fiziki arşivlerinde, sunucularda ve yedeklerinde tutulmaktadır.

 

Şirket, tüm departmanların faaliyetlerinin yürütülmesi çerçevesinde toplanan kişisel verileri aşağıdaki amaçlarla işlemektedir;

 

 • Denetim/etik faaliyetlerinin yürütülmesi,

 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,

 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi,

 • Mal/hizmet satın alma süreçlerinin yürütülmesi,

 • Mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,

 • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini,

 • Yönetim süreçlerinin yürütülmesi.

   

Tüm departmanların faaliyetlerinin yürütülmesi çerçevesinde alınan kişisel verileriniz “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “kanundan kaynaklı yükümlülükler”, “bir hakkın kullanılması” hukuki sebeplerine dayanarak; işlenmesi açık rıza gerektiren veriler açısından ise açık rızanın temin edilmesi suretiyle toplanmaktadır.

 

Tüm departmanların faaliyetlerinin yürütülmesi çerçevesinde toplanan kişisel veriler, yukarıda açıklanan amaçlar doğrultusunda aşağıdaki kişiler ile paylaşılmaktadır;

 

 

 • Gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişileri,

 • İş ortakları,

 • Tedarikçiler,

 • Topluluk şirketleri,

 • Yetkili kamu kurum ve kuruluşları.

 

E-POSTA SUNUCUNUN KULLANILMASI

 

E-posta sunucu kullanılması kapsamında işlenen kişisel veriler aşağıdakilerdir;

 

 • Ad, soyadı,

 • E-mail bilgileri.

 • Telefon

 • Adres

 • Doğum Tarihi

   

E-posta sunucu kullanılması kapsamında kullanılan kişisel veriler aşağıdaki yöntemlerle toplanmaktadır;

 

 • Otomatik yollarla tarafınızca fiziksel veya dijital ortamda temin edilen yöntemlerle toplanmaktadır.

 • Toplanan kişisel veriler şirket ve grup şirket fiziki ortamında, e-mail ortamında, şirket bilgisayarlarında, sunucularında ve yedeklerinde tutulmaktadır.

  E-posta sunucu kullanılması kapsamında toplanan kişisel veriler aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir;

 • İletişim faaliyetleri,

 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetlenmesi.

   

E-posta sunucu kullanılması kapsamında toplanan kişisel veriler veri sorumlusunun meşru menfaatine dayanarak işlenmektedir. Ancak, bu verilerin yurtdışında bulunan iş ortakları ile grup şirketlerine aktarılması ise açık rızaya dayanarak gerçekleşmektedir.

E-posta sunucu kullanılması kapsamında toplanan veriler yukarıda açıklanan amaçlar ile aşağıdaki kişiler ile paylaşılabilir;

 

 • Diğer çalışanlar,

 • Gerçek ve özel hukuk tüzel kişileri,

 • İlgili yerli ve yabancı grup şirketleri,

 • Yetkili kamu kurum ve kuruluşları.

 • İş ortakları

   

DİJİTAL ORTAM SAKLAMA FAALİYETLERİ

 

Dijital ortam saklama faaliyetleri kapsamında işlenen kişisel veriler aşağıdakilerdir;

 

 • Kişisel veriler,

 • Özel nitelikli kişisel veriler.

  Dijital ortam saklama faaliyetleri kapsamında kullanılan kişisel veriler aşağıdaki yöntemlerle toplanmaktadır;

 • Tarafınızca fiziksel ve dijital ortamda temin edilen kişisel veriler otomatik olan yöntemler ile toplanmaktadır.

 • Toplanan kişisel veriler şirket ve grup şirketleri e-mail arşivlerinde, dosya saklama sunucusunda, doküman saklama sisteminde, ERP sistemi sunucu ve kullanıcı yedeklerinin alınması faaliyeti kapsamında tutulmaktadır.

Dijital ortam saklama faaliyetleri kapsamında toplanan kişisel veriler aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir;

 • Erişim yetkilerinin düzenlenmesi,

 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi,

 • İş sürekliliğinin sağlanması,

 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi.

  Dijital ortam saklama faaliyetleri kapsamında toplanan kişisel veriler aşağıdaki hukuki sebeplere dayanarak işlenmektedir;

 • Kanunen rıza alınması gereken bilgiler açısından “açık rıza” hukuki sebebine dayanarak işlenmektedir.

 • Açık rıza alınmasına gerek olmayan kişisel veriler açısından “veri sorumlusunun meşru menfaati, kanundan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi” hukuki sebeplerine dayanarak işlenmektedir.

 • Toplanan kişisel veriler ve özel nitelikli kişisel veriler açık rızaya dayanarak yurtdışına aktarılmaktadır.

  Dijital ortam saklama faaliyetleri kapsamında toplanan veriler yukarıda açıklanan amaçlar ile aşağıdaki kişiler ile paylaşılabilir;

 • Diğer çalışanlar,

 • Gerçek ve özel hukuk tüzel kişileri,

 • İlgili yerli ve yabancı grup şirketleri,

 • Yetkili kamu kurum ve kuruluşları.

 • İş ortakları

  Kanun’un 11. Maddesi uyarınca veri sahibi olarak, aşağıda yer alan haklarınız ile ilgili, veri sorumlusu sıfatı ile Şirkete başvurma hakkınız bulunmaktadır:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını

  öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve

  bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin olarak yapacağınız başvurularınızı “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliği”ne uygun, yazılı ve ıslak imzalı olarak Şirket adresi olan “Şenlikköy, Şenlikköy Mahallesi, Harman Sokak, Florya Cd. No 16/6, 34153 Bakırköy/İstanbul” adresine bizzat elden Şirkete iletebilir, noter kanalıyla gönderebilir veya [email protected] e-mail adresine e-posta adresiniz üzerinden iletebilirsiniz.

 

Saygılarımızla,

 

 

 

 

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

İnternet sitemizde çerez kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi için Çerez Politikası nı inceleyiniz. Devam etmeniz halinde çerez kullanımına izin verdiğinizi kabul edeceğiz.